Tuesday, February 8, 2011

AVATAR : ( PENGARUH KEBUDAYAAN INDIA )Avatar merupakan doktrin teologi dan kosmologi Hindu-Buddha. Asas teologi yang terpenting sekali ialah doktrin avatar dan samsara atau inkarnasi dan reinkarnasi. Apakah yang dimaksudkan dengan avatar ? Avatar yang dimaksudkan ialah ajaran tentang penitisan dewa. Manakala samsara ialah ajaran tentang kelahiran kembali. Bertolak daripada ajaran inkarnasi ( avatar ) atau penitisan dewa dalam agama Hindu dan Buddha - Mahayana , wujudlah konsep Dewaraja ( God King ) iaitu raja yang diserapi sifat ketuhanan.

Di Asia Tenggara konsep Dewaraja menyebabkan seseorang raja dipandang sebagai penitisan dewa ( avatar ) Siva atau Vishnu , ataupun dewa Buddha- Mahayana dan malah sebagai penitisan dewa Siva-Buddha sekaligus. Misalnya Ken Arok yang didakwa sebagai penitisan Dewa Vishnu dan yang paling istimewa lagi ialah Raja Kertanagara yang dimuliakan di Candi Jawi sebagai Inkarnasi Siva - Buddha.
Dengan wujudnya konsep pemerintah suci atau raja sebagai perantara manusia dengan tuhan , maka manusia sebagai mikro kosmos haruslah menyelaraskan diri denganya untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan selamat.

Itulah serba sedikit berkaitan perkataan "AVATAR Enter The World " yang begitu gah sebagai sebuah filem terhebat dihasilkan oleh James Cameron's . Kita dapat lihat dan kagum dengan penghasilan sebuah filem yang mengangkat binatang ( separuh manusia ) seperti monyet menjadi medium untuk menentang manusia ( simbol kejahatan ). Jika ingin mengetahui lebih lanjut , carilah buku Sejarah Dan Tamadun Asia Tenggara , Sebelum dan Sesudah Pengaruh Islam karya Abdul Rahman Abdullah.


0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online