Wednesday, August 6, 2008

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU

i Akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agung, negara dan kerajaan;

ii Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat , bersungguh-sungguh , cekap , jujur, amanah dan bertanggungjawab;

iii Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi;

iv Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan dengan tugas awam;

v Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam;

vi Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;

vii Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam;

vii Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam;
dan
ix Tidak akan ingkar perintah atau berkekalan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.


p/s: untuk renungan sebagai seorang pendidik.

0 Comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

blogger templates | Make Money Online